Stoner Boner and Skylar

 1. (via budj)

  photo

  678 notes
  Jun 15 12:01PM
 2. photo

  267 notes
  Jun 14 12:01PM
 3. (Source: 2hot2bstr8)

  photo

  2,957 notes
  Jun 13 12:01PM
 4. (Source: hommemodel, via heyheymrmister)

  photo

  876 notes
  Jun 12 12:01PM
 5. (Source: campusdudes, via hotstudpix)

  photo

  1,555 notes
  Jun 11 12:01PM
 6. (Source: hotmales-n-stuff, via pix-r-us)

  photo

  69 notes
  Jun 10 12:01PM
 7. photo

  271 notes
  Jun 09 12:01PM
 8. (Source: queerone, via bakerboychris)

  photo

  2,450 notes
  Jun 08 12:01PM
 9. (Source: etneciv6272, via ocboy81)

  photo

  2,479 notes
  Jun 07 12:01PM
 10. (Source: men2love, via jockboynextdoor)

  photo

  511 notes
  Jun 06 12:01PM
 11. (Source: beardad, via ocboy81)

  photo

  980 notes
  Jun 05 12:01PM
 12. (Source: speedolycranude, via ickp)

  photo

  791 notes
  Jun 04 12:01PM
 13. photo

  40,470 notes
  Jun 03 12:01PM
 14. (Source: asianboysheaven, via bakerboychris)

  photo

  1,219 notes
  Jun 02 12:01PM
 15. (Source: butchercocks, via ocboy81)

  photo

  1,986 notes
  Jun 01 12:01PM